Lange køer i rushtiden

foto
Helltunnelen var stengt i ett løp og trafikanter i sørgående retning ble sendt til fylkesveien for omkjøring. Foto: Bladet.no-tipser