Stavsjøfjelltunnelen i Malvik åpnet igjen etter ras