Råkjørte i 144 kilometer i timen på E6. Så dukket politiet opp