Ampert i kommunestyret. Full krangel om framtida til Moan

foto