– Har kjørt hjem for mange fotlause ungdommer

foto