Bilfører kjørte ulovlig, men nektet for å ha gjort noe galt