– Bilder av ihjelrevede sauer med avrevne hoder og kadaver som jerven har gravd ned er ikke noe vi skal ha i avisen. Det kan få ekstreme miljøverngrupper til å blande seg inn og legger press på bøndene og oss for å få dyrene hjem fra beite på grunn av rovdyrfaren. Det betyr i så fall at vi ikke får fullført forskningsprosjektet vi driver med, sier jordbrukssjef Marit Graftås i Meråker kommune.

Hun vil derfor også ha minst mulig blest om rovdyrskadene og forskningsprosjektet som nå pågår i Meråker. Bildene hun ikke vil la pressen få tilgang til er tatt av de tre feltassistentene som for tiden sporer radiomerkede lam i Meråkerfjellene.

Fredag i forrige uke hadde de funnet totalt 13 døde lam, ti av disse var revet ihjel av rovdyr.

– Dersom det er fare for at noen skal reagere på dette, er det ikke da grunn til å stille spørsmål om dette er trygge beiteområder?

– Vi skal gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse for å ha en plattform å jobbe videre med. Dersom vi ikke får gjennomført denne undersøkelsen fullt ut er det heller ikke sikkert at vi kan få gjennomslag for søknader om fellingstillatelse i ettertid, sier Graftås.

De siste årene har det forekommet store og uforklarlige tap av sau og lam på beite i kommunen. Ettersom det er svært vanskelig for dyreeierne å bevise at det er rovdyr som er skyld i disse tapene, blant annet fordi jerven gjemmer sitt bytte ved å grave det ned, får de bare erstatning for noen av de tapte dyrene. Dette betyr store økonomiske tap.

Prosjektet det her er snakk om, tar sikte på å finne den virkelige grunnen til tapene, ved hjelp av 400 radiomerkede sau og lam. Prisen er totalt 454.000 kroner. Bak prosjektet står Meråker kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag, i tillegg har fylkeskommunen, fylkesmannens miljøvernavdeling, Meråker saueavlslag og flere bønder bidratt med penger til å finansiere arbeidet.

Tapene de siste årene: ¿ I 1999 ble det sluppet 1834 sauer og 2967 lam på beite i Meråker. 149 sauer og 377 lam forsvant på beite. (88 sauer og 152 lam ble erstattet). ¿ I 2000 ble det sluppet 1878 sauer og 2785 lam på beite i Meråker. I løpet av sommeren forsvant 86 sauer og 401 lam. (30 sauer og 125 lam ble erstattet økonomisk). ¿ I Stjørdal ble det i 1999 sluppet 119 sauer og 128 lam på beite. Seks sauer og 18 lam forsvant fra beitet. (To lam ble erstattet). ¿ I 2000 ble det sluppet 164 sauer og 233 lam på beite i Stjørdal. En sau og 27 lam ble savnet. (En sau og seks lam ble erstattet) (kilde: Fylkesmannens miljøvernavdeling).