– Det ble skutt så mye rev i siste jaktsesong, at det snart ikke er rev å se på Skatval.

Det er Stian Almestad, utmarkskonsulenten i Stjørdal og frontfigur i Prosjektet «Jakt i Stjørdal» som sier dette.

Prosjektet "Jakt i Stjørdal" ble satt i gang for å ta ned bestanden på smårovvilt som rev, mår og kråke. Det var stor suksess for prosjektet siste sesong - fra juli i 2012 til april i år.

Stor suksess

– Til sammen ble det skutt 214 rev i kommunen i sesongen som avsluttet i april i år. Jeg tør nok påstå at så mange rev er det aldri tidligere skutt i kommunen innenfor en sammenlignbar tidsperiode, sier Almestad.

Over hele kommunen er smårovviltsjegere ute. Noen med børse, andre med feller. Et betydelig antall feller ble utlånt gjennom prosjektet for å fange mår i siste sesong.

Og reven lokkes til åteplasser over hele kommunen.

Mindre fangst

– Men det er helt tydelig at revbestanden er betydelig redusert. Den var da også unaturlig stor før vi startet dette prosjektet. Hittil i sesongen er det skutt 44 rev i kommunen, betydelig mindre så langt i sesongen sammenlignet med i fjor. Og det er ingen tegn som tyder på at vi skal komme opp i 214 som i fjor når sesongen er over i april neste år.

–Reven er ikke utryddet på Skatval?

– Nei, det er den ikke. Men jegerne sier de ikke ser rev, og med tre skutte hittil så forteller det om en kraftig redusert bestand. Utryddet er den ikke, dessuten er det sjølsagt innvandring østfra.

– Hva betyr dette for andre dyr?

– Det påvirker rådyrbestanden positivt. Vi hører stadig oftere om rådyr med trillinger. Det er signaler om mindre rovdyr eller rev. Så uttaket av rev er klart positivt for rådyrbestanden og bakkehekkende fugler, sier Almestad.

Hittil i sesongen fra i sommer er det fanget 9 mår i kommunen. Til sammen i hele fangstperioden, som startet i juli i fjor, ble det fanget 65 mår i Stjørdal, i følge Stian Almestads sine tall.

Elever laget jaktbu

En ny fangsbu ble 10 desember i år satt opp ved By gård. To rev har det blitt her. Og det er stor interesse blant revjegere for å bestille plass i bua.

– Det er jegere der hver kveld. Og Det er byggfag ved Ole Vig vgs. som har laget bua. Det skal de ha all skryt for. Den er flott , sier Almestad.