En mann i 50-årene ble nylig dømt til betinget fengsel i tretti dager med en prøvetid på to år etter en skyteepisode i sin egen bolig i Malvik i desember fjor.

Han ble også dømt til å betale en bot på 8000 kroner.

Avfyrte skudd med hagle

Ifølge en såkalt tilståelsesdom fra Sør-Trøndelag tingrett skal mannen ha avfyrt et skudd med hagle mot inngangsdøra hvor en person befant seg. Det går frem av rettsavgjørelsen at den domfelte ikke skal ha siktet mot vedkommende. Retten mener likevel at bruk av et skarpladd våpen kan utgjøre en betydelig risiko for å skade andre. Mannen ble pågrepet av politiet og varetektsfengslet etter hendelsen.

Tilståelsesrabatt

I retten ble malvikingen dømt for brudd på straffelovens paragraf 352 - som omhandler uforsiktig atferd med skytevåpen egnet til å volde fare for andres liv eller helbred. Mannen ble i tillegg dømt for brudd på våpenloven. Han var i ulovlig besittelse av en Silma hagle 12 og en Benelli halvautomatisk hagle da han ble pågrepet. Retten krever at begge disse inndras. Straffen er noe mildere enn forslaget fra aktor som foreslo bot og betinget fengsel i 45 dager. Dette mente retten var for mye og ga mannen en tilståelsesrabatt på 15 dager. Malvikingen vedtok dommen på stedet.