Alle evakuerte etter jordras i Malvik får flytte hjem