Her har de fått godkjent en splitter ny bane. Nå skal sporten introduseres for stjørdalingene

foto