Konstitueres som sektorsjef: – Jeg synes det er en tøff oppgave

Mary Ann Myhre er konstituert i stillingen som sektorsjef. Foto: Ivar Værnesbranden