Nå har de bestemt seg for hva de skal gjøre med gang- og sykkelvegen langs E14