15 til 20 hus evakuert etter lyngbrann i Åfjord

foto