Mistenkte biltyver innlagt på sykehus – politiet jobber med å skaffe seg oversikt