Jenny (106) med klar beskjed under gaukrenn: – Helse-Norge på sitt beste