Denne brua kan være farlig og stenges på ubestemt tid: – Uforsvarlig å brøyte her i vinter

Nustadfoss bru brukes i dag av gående og syklende, men er i så dårlig stand at den stenges. Legg merke til fortauet uten rekkverk på den «nye» brua rett frem, som nå står igjen som det eneste alternativet. Foto: Trøndelag fylkeskommune