I 2003 kom spørsmålet som endret alt. Alle yrkesplaner måtte legges til side

foto