Hjelpepleier Edith (81) er eldre enn flere av beboerne: - Jeg får ikke noe spesialbehandling