Pensjonistpartiets toppkandidat skal være ekskludert