Alle skal testes ved grensen - øker kapasiteten på kort varsel

foto