Flertallet av Stjørdalspolitikerne vil ikke ha søndagsåpne butikker.

Nå legges saken fram for kommunestyret. Det er regjeringen som har bedt kommunene uttale seg om lovforslaget som gir adgang til å ha alle butikker åpne på søndager i Norge.

I sin saksutredning stiller rådmann Kjell Fosse seg skeptisk til en generell åpning av butikker på søndager.

En utvidelse av åpningstidene vil ikke bare få betydning for dagligvarebutikkene som selger matvarer. Den får også konsekvenser for andre butikker som ikke selger dagligvarer.

Rådmannen mener det blir urealistisk å tro at søndagsåpning blir en frivillig regulering. På grunn av konkurransen i markedet, vil med stor sannsynlighet flere butikker holde åpnet for å opprettholde sin kundegruppe. Å holde stengt på en søndag mens konkurrenten holder åpent, vil kunne føre til at kundene velger å endre handlemønsteret til fordel for dem som holder åpnet lengre. Konsekvensen blir at vi får en større andel av butikkene som vil holde åpnet uten at det egentlig foreligger en behov eller ønske fra butikken.

En annen konsekvens av dette blir at flere må jobbe på søndager noe som igjen fører til at kostnaden til butikken øker noe som igjen føre til dyrere varer for forbrukeren.

I forhold til dagligvarer anser rådmannen at dagens tilbud gjennom «Brustadbua» sine muligheter til å holde søndagsåpne dekker det behovet som skulle oppstå hos forbrukeren. Mange butikker har også har også valgt å holde åpnet lenger ute over kvelden noe som tilsier at forbrukeren har mer enn gode nok muligheter til å foreta nødvendige innkjøp i løpet av ukas øvrige seks dager.