Stjørdal ligger langt unna tetsjiktet blant kommunene når det gjelder kommunal lånegjeld per innbygger.

Summeres de kommunale lånene og fordeles på hver innbygger, skylder stjørdalingene 36.180 kroner på vegne av kommunen.

Gjennomsnittet i Nord-Trøndelag er på 42.282 kroner. I Meråker representerer den kommunale lånegjelda hele 54.965 kroner per innbygger. Tallet for Malvik er 26.230 kroner mens hver eneste steinkjerbygg skylder 29.389 kroner.

Aller verst stilt er innbyggerne på Hitra som i gjennomsnitt skylder 98.404 på vegne av kommunen. Minst gjeld i Trøndelag har Agdenes med 22.639 kroner per innbygger.