Vil vurdere å vaksinere yngre tidligere enn planlagt