Her ville politikerne bruke 4,5 millioner for å lokke til seg mer folk. Nå kan det bli åtte ganger så dyrt

foto