Dette rivingsarbeidet er starten på en investering som vil koste tre millioner

foto