25 frivillige delte ut gratis mat og gaver i Stjørdal: – Behovet har doblet seg fra i fjor