Rykket ut til trafikkuhell på E6 mellom lastebil og personbil

foto