På denne skolen legger de bort leksene og lar elevene gå på ski i fire dager