Her har sjefen fått ny jobb. Nå er det klart hvem som tar over