Dette huset ble solgt for 5,5 millioner. Her kan du se de siste boligsalgene

foto