Flere lokale søkere til toppjobb i politiet – se hele søkerlisten!