Vil utsette deler av E14-planen: – Bærer preg av synsing og påstander

SVs Morten Harper (med sykkel) vil dele gang- og sykkelvegplanen langs E14 i to og utrede alternativet med å bruke gang- og sykkelvegen over Hognesaunet i stedet for å ta matjord langs E14 inn mot sentrum av Stjørdal. Fra venstre grunneierne Ottar Vasseljen, Per Joar Wold og Bjørn Brenne. Foto: Jan Erik Sundøy