Over 30 personer vil ta over jobben hans - se hele søkerlista her

foto