Avgangselev Ann Helen har fire timer undervisning i uka: – Jeg er livredd for eksamen