Dette huset ble solgt for nært 9 millioner. Sjekk alle boligsalgene i Malvik den siste måneden

foto