Bladet er i en testfase, med mål om å utforske og forstå hvilke muligheter kunstig intelligens (KI) kan åpne opp for redaksjonen. Samtidig skal vi verne om vår troverdighet, og i denne fasen skal alt innhold som skapes eller tilpasses av KI, gjennomleses og kontrolleres av en redaksjonell medarbeider.

Redaksjonelle avgjørelser skal fortsatt tas av mennesker.

Våre retningslinjer:

1. Redaksjonen skal ha samme tilnærming til innhold skapt med KI, som i vårt møte med alle andre aktører og kilder.

2. Som hovedregel skal vi ikke dele upublisert materiale, konfidensiell informasjon og sensitive opplysninger.

3. Vi skal bestandig kontrollere at opplysningene våre er korrekte. Vær kritisk i valg av kilder.

4. Per i dag skal all bruk av generativ KI manuelt gjennomleses og godkjennes før det kan publiseres.

5. Vi skal verne om fotografiets troverdighet. Illustrasjoner (bilder og video) laget med KI skal per nå godkjennes av redaktør før det tas i bruk. Publikum skal aldri være i tvil om hva som er ekte – og hva som er generert. Det er ikke tillatt med fotorealistiske illustrasjoner.

6. All bruk av KI-skapt innhold i journalistikken skal tydelig merkes.

Slik bruker vi kunstig intelligens i «kortversjonen»:

Som en del av vår uttesting av kunstig intelligens bruker vi Chat GPT til å lage utkast til sammendrag (kortversjonen) av artikler. Innholdet i denne oppsummeringen skal gjennomleses og kontrolleres av redaksjonen før den publiseres.