Her frakter de spesialtransporten på hele 82 tonn: – Veldig krevende

foto