Fra venstre: Martine, Julie og Elisabeth Lien Forbord ønsker å snakke åpent om det som skjedde, og opplever at folk har hatt lav terskel for å ta kontakt. Det er de glade for. Foto: Anders Fossum

Noe skurret da Frodes bil fortsatt sto på gårdsplassen: – Det ble stille, som om alle fikk en slags redsel i kroppen

Februardagen begynte som alle andre for mamma Elisabeth og de to døtrene Julie og Martine. Så ble alt fullstendig snudd på hodet.