Har grublet mye over nummererte trær i skogen. Nå er mysteriet løst