Bilføreren hadde en promille på 1,5 da han ble stoppet ved Kvislabakken i Stjørdal under en trafikkontroll en natt i april. Nå er mannen som er hjemmehørende i en annen trøndelagskommune, dømt til fengsel i 18 dager.

Han er også dømt til å betale en bot på 29.000 kroner. Samtidig ble mannen fradømt retten til å kjøre bil i to år. Han må avlegge full ny førerprøve før han kan få kjøre bil igjen.

I domspremissene peker tingretten på at allmennpreventive hensyn tilsier at det skal reageres strengt mot kjøring i rus. Er promillen rundt 1,5, skal det reageres med både ubetinget fengselsstraff og bot i tillegg. Normen for bota er en og en halv ganger brutto månedsinntekt.

Mannen vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for ham i tingretten.