Brannvesenet la lørdag ettermiddag ut lenser tvers over elva for å samle opp noe som kan være oiljesøl i Gråelva.

- Vi ser det har kommet ut et fremmed stoff som ligger på overflata av elvevannet, sier Ole Johan Kiplesund som er vakthavende i Stjørdal Brann og redningstjeneste.

Brannvesenet vet foreløpig ikke hva slags stoff det kan være snakk om eller hvor det kommer fra.

- Vi vil gå langs elvebreddene oppover elva for om mulig å lokalisere forurensingskilden i løpet av ettermiddagen, sier Kiplesund.

Brannvesenet har spent lenser tvers over elva like ved utløpet ved den nye gangbrua over til Surtterøy.