I dag, fredag, ble den nye gangbrua over til Sutterøy og friområdene ved fjorden åpnet. Dermed får fotgjengere og syklister en tryggere vei dit, samtidig som det blir bedre og tryggere for alle bilførere til og fra området.

– Denne brua har vært etterspurt i en årrekke i et svært trafikkfarlig område. Jeg er glad for at vi har fått til dette, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

Han tok ordet etter at fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen, hadde klippet snora og åpnet brua offisielt.

Pågående kommune

Den nye gangbrua er nemlig fylkeskommunal, men Stjørdal kommune har forskuttert kostnadene.

Også NTE og Statkraft har vært med på spleiselaget, mens Statens vegvesen har stilt med byggeledelse for prosjektet.

– Stjørdal kommune har vært veldig pågående i dette prosjektet. Da mener jeg det i positive ordelag. Det er viktig at fylkeskommunen er en bidragsyter for å løse kommunikasjonsutfordringene som Stjørdal har, sier Tor Erik Jensen, som prøvegikk nybrua sammen med ordfører Vigdenes etter åpningen.

Uheldig blanding

Statens vegvesen har stått for byggeledelsen av brua, selv om dette ikke er en del av E6-prosjektet som sådan.

– Vi har hatt vårt byggekontor på Sutterøy i fem år, og kjørt forbi her hver dag. Blandingen av tungtransport og fotgjengere og syklister har ikke vært gunstig. Derfor er vi glad for å ha kunne bidratt til dette prosjektet, sier Lars Bjørgård i Statens vegvesen.