Venstre i Stjørdal ønsker å redusere kommunens engasjement i mindre samfunn som Forradal, Flora og Elvran til fordel for sentrum i kommunedelene Hegra, Lånke og Skatval.

– Jeg har alltid betraktet Hegra som ei grend, det samme også for Skatval og Lånke. En naturlig konsekvens av dette er da at fellesskapet, kommunen, satser mest på utvikling i grendasentra, her Hegra sentrum, som Skatval og Lånke sentrum. Dette ligger til grunn for Venstres standpunkt om å legge ned grendaskolene i Hegra, noe som gir oss bedre økonomi for satsing på Hegra skole, som ei felles skole for hele grenda Hegra. Her er vi allerede i mål på Skatval, vi har ei grunnskole på Skatval, ikke fire som i Hegra, sier Eggen.

Prosent her og der

Politikerne i Stjørdal har for lengst vedtatt en retningsgivende, prosentvis fordeling av befolkningsveksten i kommunen, med 60 prosent vekst i kommunesenteret, 40 prosent på grendesentrene Hegra, Skatval og Lånke. Venstre forlater nå denne tenkinga.

– Folk må sjøl få bestemme hvor de vil bo. Vi kan ikke binde oss til at så og så mange prosent skal bo der og der. Vi i Venstre ønsker folk som vil flytte hit til kommunen, velkommen, sier Eggen.

Se Tønsåsen

Sjøl om de folkevalgte i Stjørdal, venstres politikere inkludert, sier i kommunens overordnede planer, at i Stjørdal skal vi ta hele kommunen i bruk, mener Venstre og Eggen det blir i det dyreste laget.

– Små boligfelt i utkantene, framføring av veg, vann og kloakk, det viser seg dyrt for kommunen, det rammer faktisk alle innbyggerne i kommunen, fellesskapet, sier Eggen og mener kommunalt engasjement i slike anlegg skal reduseres. Eggen understreker det er vanskelig å være veldig konkret her.

– Vi ønsker å løse utfordringen om utvikling i kommunen på en smartest mulig måte slik at vi også er optimalt rustet for å møte framtida, I den sammenheng må vi også tørre si noe som kanskje av noen oppfattes som upopulært eller negativt. Framover skal Venstre arbeide med programmet for kommunevalget om to år. Her blir det sentralt hvordan vi ønsker utviklinga i kommunen, i sentrum, og i grendene. Dette programarbeidet gleder vi oss til, sier Eggen.

Så vil han gjerne si...

– Se det som nå skjer i Lånke, se på boligprosjektet Tønsåsen, 60 nye boliger skal bygges, tett innpå ferdige fellesanlegg, skole, idrettshall, barnehage, fotballbane og natur. Dette liker Venstre, bra for grenda Lånke, bra for hele kommunen, sier Leif Eggen, gruppeleder for Venstre i kommunestyret i Stjørdal.