Har fått innspill om at mye dyrkajord vil gå tapt: Nå vil de ha din mening om den nye veien langs E14

foto