Etterlyser mer åpenhet rundt den nye planen for Fagerlia

foto