Sjøeiendom legges ut på nytt. Megleren har fortsatt tro på prisrekord

foto