Sandaune flytter fra Malvik og søker permisjon fra politisk verv

foto