Rykket ut til kollisjon på E6 mellom bobil og personbil