Stenger klinikk de neste ukene etter legionellafunn